OBOZY LETNIE - 2016

UKS Galeon informuje , iż w br. Klub organizuje dwa terminy obozów letnich w ośrodku WDW w Waplewie . W I turnusie od 25.06  do 3.07 [ dla młodszych 7-9 lat ] oraz II turnus od 1.08 do 13.08 [ dla starszych ] . Dla kadry klubu  organizowany jest dodatkowy obóz w Sudetach w miejscowosci Zieleniec w terminie 5-15.07 . Prosimy o pobranie kart kwalifikacyjnych wypełnienie i dostarczenie je do sekretariatu klubu .

Szukaj

Treningi Judo

  • Treningi Judo: to bezpieczne zajęcia podnoszące koordynacje ruchową, sprawność fizyczną, korygujące postawę, uczące współdziałania w grupie i pozwalające z zadowoleniem spędzić czas.
     

    Szkolenie dzieci i młodzieży  w judo jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gdyni