OBOZY LETNIE - 2018

UKS Galeon informuje , iż w br. Klub organizuje trzy terminy obozów letnich .W  Garczynie w terminie  od 24.06  do 1.07 [ I turnus dla młodszych 7-10 lat ] . Dla starszych zawodników  organizowany  obóz w Sudetach w miejscowosci Zieleniec w terminie 24.07-4.08- II Turnus  . Najlepsi zawodnicy maja jeszcze jedeno zgrupowanie w chorwackiej Cirkvenicy w terminie 14-26 08 .

Szukaj

Treningi Judo

  • Treningi Judo: to bezpieczne zajęcia podnoszące koordynacje ruchową, sprawność fizyczną, korygujące postawę, uczące współdziałania w grupie i pozwalające z zadowoleniem spędzić czas.
     

    Szkolenie dzieci i młodzieży  w judo jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gdyni