Regulamin składek członkowskich od 1.09.2014

Składki miesięczne :
 
jedna osoba 120 zł/m-c
dwie osoby [ rodzeństwo] 220 zł/m-c
trzy osoby i więcej [ rodzeństwo ] 300 zł/m-c + 100 zł/m-c za każda następną osobę
 
 
Składki trzymiesięczne:
 
jedna  osoba 300 zł/3 m-ce 
dwie osoby [ rodzeństwo ] 540 zł/3 m-ce
trzy i wiecej [ rodzeństwo ] 720 zł/3 m-ce + 240 zł/3m-ce za każdą następną osobę 
 
 
Składki sześciomiesięczne:
 
jedna osoba 540 zł/6 m-cy
dwie osoby [ rodzeństwo] 960 zł/6 m-cy
trzy osoby i więcej [ rodzeństwo ] 1260 zł/6 m-cy + 420 zł/6 m-cy za każdą następna osobę 
 
 
Składka wakacyjna [ lipiec i sierpień ] 70 zł/m-c
 
Składka minimalna 70 zł/m-c:
 
aktualni medaliści Mistrzostw Polski 
osoby przewlekle chore lub których absencja przedłuża sie na kolejny miesiąc [ dotyczy składek miesięcznych ]
osoby objęte programem profilaktycznym
 
 
Absencja na zajęciach nie zwalnia z opłacania składek !!!!
 
Płatność składek do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w sekretariacie lub przelewem na konto w
 
PKO BP SA nr 93 1440 1026 0000 0000 0035 6085 z dopiskiem składka członkowska i za który miesiąc 
 
W przypadku wpłat nie w terminie obowiązują składki miesięczne za każdy zaległy miesiąc 

Szukaj

Treningi Judo

  • Treningi Judo: to bezpieczne zajęcia podnoszące koordynacje ruchową, sprawność fizyczną, korygujące postawę, uczące współdziałania w grupie i pozwalające z zadowoleniem spędzić czas.
     

    Szkolenie dzieci i młodzieży  w judo jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gdyni